Xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadə dünyasını dəyişib

Uzun ömür arzusunda olmayan Əzizə Cəfərzadə əbədi həyat qazandı

Yazıçı Əzizə Cəfərzadəni itirdik

Ölümü də ibrətli, ölümü də gözəl qadın YAXUD ALƏMDƏ SƏSİ QALAN EL ANASI

Xalq yazıçısı, görkəmlı nasır və ədəbıyyatşünas alım Əzızə Cəfərzadə 82 yaşında vəfat edib

Aləmdə səsi və sözü qalacaq, Millətimizin mental daşıyıcılarından biri dünyasını dəyişdi

Xalq yazıçısı Əzizə Cəfərzadə dəfn edildi

Daha bir korifeyimizi itirdik

Ürəklərdə şirin səsi, sözü qalıb...  

TARİXİ  YADDAŞIN  SALNAMƏSİ   

Azize Caferzade (1921-2003)  

"Yad et məni"